Pletenje košara od vrbove šibe

Tradicija izrade predmeta od vrbove šibe u Međimurskoj županiji starija je više od 100 godina. Nekada je ovo bio vrlo cijenjen zanat, te se od njega živjelo.

Program uključuje posjet radionici i stručnu prezentaciju izrade predmeta od vrbove šibe uz mogućnost kupnje suvenira.